NIVELLS

El curs ofereix quatre nivells d'aprenentatge i cada nivell està organitzat en tres graus:

Cada grau té una durada aproximada d'uns tres mesos que equival a unes 45 hores de dedicació.

DEMO

Descripció dels continguts del Parla.cat i del funcionament d'aquest entorn virtual d'aprenentatge.

MODALITATS

El curs s'ofereix en dues modalitats:

Lliure: permet l'aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés.

Amb tutoria: permet l'aprenentatge amb el suport d'un/a tutor/a que guia i motiva l'alumne/a. Aquesta modalitat facilita l'accés a una aula que disposa d'eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

En ambdues modalitats, l'alumne/a disposarà en tot moment de recursos i eines d'ajuda que complementen l'aprenentatge de la llengua.

La modalitat lliure és gratuïta i la modalitat amb tutoria és de pagament.

PROVA DE NIVELL

Aquesta prova permet a l'aprenent saber quin és el seu nivell de coneixement de català.

INSCRIPCIÓ

Per accedir a Parla.cat cal emplenar el formulari d'accés. L'usuari rebrà per correu electrònic la contrasenya que li permetrà entrar a l'espai virtual d'aprenentatge i, a més, inscriure's en una de les dues modalitats en què s'ofereix el curs: lliure o amb tutoria.

CALENDARI

La inscripció als cursos de la modalitat lliure pot fer-se en qualsevol moment. Pel que fa als cursos amb tutoria, cal consultar el calendari d’inscripció de les organitzacions que n’ofereixen.

PROVA DE NIVELL

Aquesta prova permet a l'aprenent saber quin és el seu nivell de coneixement de català. El resultat és orientatiu. Per a la modalitat amb tutoria cal fer la prova en el moment de la inscripció, ja que determina el grau en què la persona interessada s'haurà de matricular.

PREU

La modalitat lliure, sense tutoria, és gratuïta. La modalitat amb tutoria és de pagament. Per seguir un curs en la modalitat amb tutoria cal posar-se en contacte amb les organitzacions que n’ofereixen.

CERTIFICATS DE CATALÀ

Parla.cat no expedeix certificats de coneixements de llengua catalana. No obstant això, els continguts dels cursos preparen per a les proves oficials que convoquen regularment la Secretaria de Política Lingüística i l'Institut Ramon Llull.

RAMBLA VIRTUAL

La Rambla virtual és un espai de contingut lúdic i cultural a través del qual els usuaris podran accedir a mitjans de comunicació digitals, portals de literatura, biblioteques en línia, vídeos, música, jocs, etc. i interactuar en xats i fòrums amb els altres membres de la comunitat.

CERCADOR D'ACTIVITATS

La base de dades d'aquest cercador conté materials didàctics dels cursos de Parla.cat classificats per habilitats. També conté altres tipus d'activitats teòriques i pràctiques fruit de les aportacions dels usuaris i usuàries. L'ús d'aquest cercador permet fer pràctiques puntuals d'aspectes de llengua, tant d'ús general com específic. A més, a partir d'aquesta base de dades els docents poden crear cursos a mida per donar resposta a les necessitats concretes dels aprenents.

CURSOS

En aquest espai els professionals de l'ensenyament de llengua catalana poden editar material didàctic amb els recursos que ofereix la plataforma i/o penjar material que ja tenen editat. Poden alimentar el cercador d'activitats amb les seves aportacions i poden estar en contacte amb d'altres professionals i amb els aprenents a través de les eines de comunicació. Els aprenents al seu torn poden inscriure's a tants cursos com vulguin per tal de seguir-los sencers o de fer-hi algunes activitats puntuals.